Στην Κύπρο, το κράτος δείχνει αμέριστη συμπαράσταση στο πολιτιστικό γίγνεσθαι και συνδράμει τους καλλιτέχνες με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Στόχος είναι να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για την συνεχή και συστηματική ανάπτυξη ενός προγράμματος καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, σε μόνιμη βάση.

Για τον σκοπό αυτό, οι πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου διοργανώνουν τακτικά εικαστικές εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, επιδοτούν την συμμετοχή Κυπρίων καλλιτεχνών σε διεθνείς εκδηλώσεις σε μουσεία, κέντρα τέχνης, γκαλερί, σε όλο τον κόσμο. Η Κύπρος λαμβάνει μέρος σε διοργανώσεις όπως η Τριενάλε του Νέου Δελχί, η Μπιενάλε του Καΐρου, η Μπιενάλε της Βενετίας, η Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας για τις Χώρες της Μεσογείου, η Ευρωπαϊκή Μπιενάλε για Νέους Καλλιτέχνες από τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, η Μπιενάλε του Σάο Πάολο, κ.ά.

Εντός της Κύπρου, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού επιδοτούν τακτικά Ιδρύματα και Κέντρα Τέχνης, σημαντικές καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, όπως επίσης και ενώσεις ερασιτεχνών και αυτοδίδακτων καλλιτεχνών, θέλοντας να δώσουν σε κάθε πολίτη την δυνατότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για τον εκδημοκρατισμό της τέχνης.

Η Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης

Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι επίσης υπεύθυνο για την χρηστή λειτουργία της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, το οποίο φιλοξενεί σε μόνιμη βάση την κρατική συλλογή σύγχρονης τέχνης. Η Πινακοθήκη εκθέτει έναν περιορισμένο αριθμό από τα αντικείμενα της συλλογής της, συντηρεί βιβλιοθήκη τέχνης και φιλοξενεί εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές δημοτικών σχολείων.

Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική για την αγορά έργων τέχνης από Κύπριους καλλιτέχνες, ώστε να ενθαρρυνθεί η καλλιτεχνική δημιουργία, να εμπλουτιστεί η κρατική συλλογή και να καταγραφεί η εξελικτική πορεία της μοντέρνας τέχνης στην Κύπρο. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται με βάση τις συστάσεις μιας ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής για Νέα Αποκτήματα. Επιπροσθέτως, οι πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού εποπτεύουν την Επιτροπή Μνημείων, που αποτελείται από ανεξάρτητους ειδικούς και λειτουργεί συμβουλευτικά στην κατασκευή και εγκατάσταση μνημείων σε ανοικτούς χώρους, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς.